Weerbaarheid en alertheid
via kracht en competentie

Verhoog je persoonlijke veiligheid door instinctief en proactief op een geweldsconflict te reageren. Leer gebruik te maken van genetisch vastgelegde reflexen!

Meer info

Versterk je lichaam
& vergroot je wilskracht

Met jouw personal trainer werken aan personal power! Door je eigen fysieke en mentale grenzen te verleggen, sta je nog (doel)krachtiger in het leven!

Meer info

Heractiveer je spieren
voor een voorspoedig herstel

Futloosheid of pijn kan je beperken en zelfs voor langdurige periode inactief maken. Zet je spieren effectief en kundig aan het werk voor een krachtige comeback!

Meer info

Danny van Leeuwen

"Ik maak mensen sterker
en ontwikkel wilskracht"